Welcome to the Repository of Academic Texts of the State Organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”!

The Repository is designed for long-term storage, systematization and dissemination of the results of economic and law research in the principle of open access (“open access”), maintaining their “visibility” for various search engines on the Internet, providing indexing and citation. The Repository also serves as an electronic library to support the training of doctors of philosophy in the relevant curriculum.

The Repository provides employees with access to various scientific and educational materials based on remote work in a pandemic COVID-19.

The repository was created and is maintained by the State Organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine” in partnership with the Department of Economic Law and Economic Justice of the Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Agreement of June 25, 2019). Employees of these institutions are given priority in the placement of their research papers.

Materials in the Repository are placed with the prior consent of the authors and publishers under the terms of the Creative Commons CC BY-NC 3.0 License (indicating authorship, for non-commercial use).

Contacts:
Administrator – Senior Researcher O.Yu. Illarionov
allexillarionov@gmail.com

Положення про репозитарій

Авторський договір

Інструкція як зареєструватися в репозитарії

Інструкція із розміщення робіт у репозитарії

Communities in DSpace

Recently Added

 • Деревянко, Богдан Володимирович (2004)
  У роботі сформульовано поняття ПФГ як промислово-фінансового об’єднання підприємств особливого виду, яке створюється і діє на засадах партнерських відносин між державою та суб’єктами господарювання. Удосконалено надане у ...
 • Деревянко, Богдан Володимирович (2014)
  У роботі сформульовано концепцію, надано дефініцію поняття «господарська діяльність НЗ»; виокремлено 14 історико-правових етапів процесу формування правового статусу НЗ; визначено як організаційно-господарську природу ...
 • Богатир, Віктор Костянтинович (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У монографії розкрито окремі особливості ліквідаційної процедури як заключної процедури банкрутства, проаналізовано положення Кодексу України з процедур банкрутства та іншого спеціального законодавства, зроблено пропозиції, ...
 • Деревянко, Богдан Володимирович; Туркот, Ольга Андріївна; Прилуцька Аліна Вікторівна (ТОВ «Друк-Сервіс», 2022)
  У навчальному посібнику захист прав субʼєктів господарювання розглянуто як комплекс норм господарського законодавства і групу інститутів господарського права. Розкрито поняття, значення та види правового регулювання захисту ...
 • Unknown author (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», 2022)
  Збірник містить матеріали наукових і експертних робіт з питань бізнесу та прав людини, які підготовлені учасниками Всеукраїнського конкурсу здобувачів вищої освіти і молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України ...

View more