Автореферати дисертацій

Recent Submissions

  • Трегуб, Олександр Андрійович (НАН України. ДУ «Ін-т економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2018)
    Дисертація присвячена дослідженню правового забезпечення поводження з відходами. У межах цього дослідження проаналізовано й уточнено визначення понять «відходи» та «поводження з відходами». Обґрунтовано положення та ...
  • Гудіма, Тетяна Степанівна (НАН України. Ін-т економіко-правових дросліджень, 2015)
    Обгрунтовано основні елементи внутрішньої структури правового впливу на розвиток діяльності з венчурного інвестування в Україні (програмні та концептуальні документи, договори, законодавство). Проаналізовано причини ...