Навчальні матеріали

Recent Submissions

 • Краснова, Юлія Андріївна (ЦП «Компринт», 2019)
  У навчальному посібнику з урахуванням досягнень теорії права, екологічного права, інших галузей права досліджуються теоретичні аспекти становлення права екологічної безпеки. Розкрито об’єктивні передумови формування норм ...
 • Краснова, Марія Василівна; Краснова, Юлія Андріївна (ВПЦ "Київський університет", 2021)
  Видання підготовлено на засадах сучасних науково-методологічних підходів до поняття, предмета, об'єктів, джерел, принципів, системи екологічного права як галузі права та законодавства, а також як до юридичної науки і ...
 • Краснова, Марія Василівна; Краснова, Юлія Андріївна (НУБіП України, 2023)
  Навчальне видання побудовано відповідно до концептуальних засад викладання екологічного права і спрямований на висвітлення положень трьох основних підрозділів особливої частини екологічного права – природоресурсного, ...
 • Мартинович, Н.О.; Горник, В.Г.; Бойченко, Е.Б. («Видавництво Людмила», 2021)
  У навчальному посібнику розкрито сутність маркетингових досліджень, а також наведено значну кількість прикладів з практики проведення та оформлення результатів маркетингових досліджень, запропонований комплекс питань, ...
 • Бекірова, Е.; Бисага, Ю.; Богун, В.; Гарагонич, О.; Грудницька, С.; Ільющенко, Г.; Коверзнев, В.; Кравчук, В.; Ніколенко, Л.; Переверзєв, О.; Смітюх, А. (Видавничий Дім «Слово», 2014)
  У навчальному посібнику розлядаються теоретичні правові проблеми нового для вітчизняної правової дійсності нормативно5правового утворення –корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. ...
 • Гарагонич, Олександр Васильович; Грудницька, Світлана Миколаївна; Дорошенко, Ліна Миколаївна (Видавничий дім «АртЕк», 2018)
  У навчальному посібнику розглядаються теоретичні правові проблеми нового для української правової дійсності нормативно-правового утворення – корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. ...
 • Деревянко, Богдан Володимирович; Туркот, Ольга Андріївна; Прилуцька Аліна Вікторівна (ТОВ «Друк-Сервіс», 2022)
  У навчальному посібнику захист прав субʼєктів господарювання розглянуто як комплекс норм господарського законодавства і групу інститутів господарського права. Розкрито поняття, значення та види правового регулювання захисту ...
 • Деревянко, Богдан Володимирович; Derevyanko, Bogdan (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У навчальному посібнику надано характеристику правовому регулюванню господарських відносин в окремих галузях економіки. Зараз в Україні функціонує 19 міністерств та велика кількість державних комітетів, комісій та інших ...