Repository of academic texts of State Organization
“V. Mamutov Institute
of Economic and Legal Research
of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ: ЗАГРОЗИ НА ШЛЯХУ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Рєзнікова, Вікторія
dc.contributor.author Щербина, Валентин
dc.date.accessioned 2023-11-16T14:17:49Z
dc.date.available 2023-11-16T14:17:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Рєзнікова В., Щербина В. Єдність судової практики в сучасних реаліях: загрози на шляху модернізації механізмів її забезпечення. Право України. 2019. № 10. С. 229-249 uk_UA
dc.identifier.uri https://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/221
dc.description.abstract У статті висвітлюються деякі проблеми забезпечення Верховним Судом єдності судової практики в сучасних реаліях. Метою дослідження є: виявлення загроз на шляху модернізації механізмів забезпечення єдності судової практики; напрацювання пропозицій щодо їхнього удосконалення та розширення; визначення поняття та видів механізмів забезпечення єдності судової практики загалом. Обґрунтовується важливість забезпечення єдності судової практики з позиції Європейського суду з прав людини. Піддаються критичному аналізу нові підходи, напрацьовані Великою Палатою Верховного Суду, що спрямовані на забезпечення єдності судової практики, обґрунтовується їхня недостатність і низька ефективність в умовах змінюваності (наявності численних відступів Верховного Суду від власних правових позицій) та зростаючої множинності правових позицій Верховного Суду. Аргументується висновок щодо необхідності модернізації (удосконалення) існуючих механізмів забезпечення єдності судової практики з метою підвищення їхньої ефективності. Критикується поступальна тенденція до надання на законодавчому рівні (шляхом внесення відповідних змін до процесуальних кодексів) обов’язкової сили (значення судового прецеденту) правовим позиціям Верховного Суду, прогнозуються можливі ймовірні загрози, негативні наслідки такого нововведення. Особливу увагу приділено поняттю та ознакам судового прецеденту, його природі. Зауважено, що сутність судового прецеденту передусім залежить від тієї правової системи, в межах якої він виник і розвивається. Відзначено тенденцію до посилення ролі закону. Запропоновано альтернативні шляхи забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві. Визначено поняття та види механізмів забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві. Класифіковано їх за змістом та спрямованістю. uk_UA
dc.subject судова практика uk_UA
dc.subject єдність судової практики uk_UA
dc.subject забезпечення єдності судової практики uk_UA
dc.subject механізми забезпечення єдності судової практики uk_UA
dc.subject засоби забезпечення єдності судової практики uk_UA
dc.subject правова позиція uk_UA
dc.subject судовий прецедент uk_UA
dc.subject забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві uk_UA
dc.title ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ: ЗАГРОЗИ НА ШЛЯХУ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ uk_UA
dc.title.alternative UNITY OF COURT PRACTICE IN MODERN REALITIES: THREATS TO MODERNIZATION OF THE MECHANISMS ENSURING IT uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics